Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «Καφενείο χωρίς παρασκευαστήριο» επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 1-3 ιδιοκτησίας Κιρτσάνη Νικολάου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: