Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «Καφενείο» επί της οδού Ευρυπίδου 23 ιδιοκτησίας Φρόλικ Χριστίνας για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

78

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: