Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «Καφενείο με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου» επί της οδού Αγάθωνος 68 ιδιοκτησίας Σισμανίδη Χρήστου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: