Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και τοποθέτησης προστατευτικών φραχτών.

Αριθμός Απόφασης:

78

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: