Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Γ.Χαλκίδη 5 ιδιοκτησίας Μπουτζίκα Κυριάκου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

46

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: