Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Ελευθερίας 39 στην εταιρία «Θ. Καραπιπέρης & Σια ΟΕ» για όλο το έτος 2013

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: