Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Ακριτών 21 στον Ντίτσα Νικόλαο για τη χρονική περίοδο 1-6 έως 31-12-2012

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: