Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ– ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ –ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ» επί της οδού Στ.Ελμάζη 40 & Ελευθερίας, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, στην εταιρία ΛΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: