Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 76 στον Νικολαϊδη Νικόλαο για όλο το έτος 2013

Αριθμός Απόφασης:

185

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: