Χορήγηση άδειας παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ επί της οδού Φιλιππουπόλεως 89, στη δημοτική κοινότητα Αμπελοκήπων, του Κουρτίδη Κωνσταντίνου για όλο το έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: