Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) - Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης προχείρου γεύματος, (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί της οδού Βορείου Ηπείρου αρ.:1, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, του ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: