Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης προχείρου γεύματος, (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» επί της οδού ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΕΩΣ αρ.:53, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της ΑΦΑΛΩΝΙΑΤΗ ΖΩΗΣ του Πασχάλη.

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: