Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης(πλήρους γεύματος, (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)», επί της οδού ΘΗΣΕΩΣ αρ.:83, στη Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, του ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης:

016

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

14/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: