Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας, πρόχειρου γεύματος, (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) & Επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 21, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, του ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Αριθμός Απόφασης:

10

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: