Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης μερικής και πλήρους επεξεργασίας (προχείρου γεύματος και πλήρους γεύματος), ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 09, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της KHUTSISHVILI NATELA

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: