Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής, (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» επί της οδού Γ. ΧΑΛΚΙΔΗ αρ.:5, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, της ΖΑΜΠΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2021

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: