Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (προχείρου γεύματος) (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», επί της οδού Πατρ. Ιωακείμ αρ.1 (Στ. Ελμάζη - Πατρ. Γρηγορίου Ε’ - Πατρ. Ιωακείμ) στη Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

11/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: