Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (προχείρου γεύματος)(ΚΑΦΕΝΕΙΟ) & Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (πλήρους γεύματος), (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», επί της οδού Γ. Χαλκίδη αρ.:3

Αριθμός Απόφασης:

005

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

11/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: