Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας, προχείρου γεύματος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» επί της οδού ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 20, στην Κοινότητα Αμπελοκήπων, της ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Θεοδώρου.

Αριθμός Απόφασης:

004

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

11/02/2020

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: