Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (ΠΙΤΣΑΡΙΑ) και Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», επί της οδού ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ αρ.15,, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

043

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: