Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (Πλήρους Γεύματος)-(ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (Πρόχειρου Γεύματος)- (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», επί της οδού 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αρ.97, σ

Αριθμός Απόφασης:

042

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2018

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: