Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας (Πλήρους Γεύματος), (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ)» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ.110, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας

Αριθμός Απόφασης:

019

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: