Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας,(Ουζερί, Σνακ Μπαρ)», επί της οδού Ακριτών αρ.13, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΔΙΑΚΑΤΟ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του Γεωργίου

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: