Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος και Επιχείρηση Προσφοράς κατά κύριο λόγο Οινοπνευματωδών Ποτών», επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ.138, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον Κωστόπ

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: