Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης (Προχείρου Γεύματος) ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» επί της οδού ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ αρ.76, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας, στον ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ του Ηλία.

Αριθμός Απόφασης:

032

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: