Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Γεύματος (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αρ.78, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων του Δήμου μας στον Κυριακίδη Ευστρατίο του Μιχαήλ.

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

07/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: