Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής / μουσικών οργάνων, για το κατάστημα «Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου Γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ)» επί της οδού ΝΙΚ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ αρ.: 19, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

004

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: