Διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης επί της με α.π. 2450/2019 αιτήσεως του πολιτιστικού συλλόγου με την επωνυμία «Μικρασιατικός Σύλλογος Μενεμένης: η Αγία Παρασκευή» για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ενός γραφείου που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο

Αριθμός Απόφασης:

005

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

17/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: