Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων εντός ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, επί της οδού Θ.Χατζίκου 42, του Ιορδανίδη Νικολάου για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

44

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

20/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: