Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2012 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Θ. Χατζίκου 32 του Μουρατίδη Κωνσταντίνου

Αριθμός Απόφασης:

13

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: