Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2012 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, επί της οδού Ν. Κυριακίδη 15, του Παπαχρήστου Φώτιου

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης