Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2012 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΝΕΙΟ με προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου» επί της οδού Μ. Αιμιλιανού 22 του Κουρτίδη Βασιλείου

Αριθμός Απόφασης:

24

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: