Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το έτος 2012 εντός του Κ.Υ.Ε., «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 145 του Παντέλα Δημητρίου

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: