Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ), επί της οδού Μαυροκορδάτου 4, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: