Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΠΑΡ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ, επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 29, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Χατζηλάμπρου Αθανασίου του Νικολάου, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: