Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, επί της οδού Αμπελώνων 43, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Κρητικόπουλου Αλέξανδρου του για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: