Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΩ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) , επί της οδού Θ.Χατζίκου αρ.49,στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης ιδιοκτησίας

Αριθμός Απόφασης:

8

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: