Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ χωρίς παρασκευαστήριο, επί της οδού Θ.Σοφούλη 10 & Στ.Ελμάζη, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 42, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Καρακατσάνη Θεόδωρου του Στυλιανού, για το χρονικό διάστημα από

Αριθμός Απόφασης:

195

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

05/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: