Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ επί της οδού Εθν. Αντίστασης 51, στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων, ιδιοκτησίας του Σαουλίδη Αντώνιου του Γεωργίου ,για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2013.

Αριθμός Απόφασης:

186

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: