Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, επί της οδού Χρ. Κανάκη 1, στη δημοτική κοινότητα Αμπελοκήπων, της Δελλή Μαρίας για χρονικό διάστημα από 18-5-2012 έως 31-12-2012.

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

24/06/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: