Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, , επί της οδού Θ.ΧΑΤΖΙΚΟΥ 42, στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας του ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΗΛΙΑ , για το έτος 2014,

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: