Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε «Καφετέρια» επί της οδού Ελευθερίας 51 ιδιοκτησίας Μουρατίδου Αναστασίας για το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

25/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: