Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΟΥΖΕΡΙ επί της οδού Θ.Χατζίκου 50 στον Τσιρίκα Άγγελο για όλο το έτος 2012

Αριθμός Απόφασης:

77

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

27/11/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: