Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Μισαηλίδη Μιχαήλ, «αναψυκτήριο με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και τεχνικά παίγνια», οδός 28ης Οκτωβρίου 42

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: