Χορήγηση- ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων έτους 2011 εντός του Κ.Υ.Ε. του Σταμπούλη Αθανασίου, «καφετέρια» οδός Γ.Χαλκίδη 7

Αριθμός Απόφασης:

88

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/04/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: