Χορήγηση εξουσιοδότησης στον επί πάγια αντιμισθία δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ.Δήμου Διονύσιου(ΑΜ 4356)

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: