Χορήγηση εξουσιοδότησης στους: Α) Εξωτερικό δικηγόρο κ. Αντωνιάδη Νικόλαο (ΑΜ ΔΣΘ 3984). Β) στον δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κ. Διονύσιο Δήμου (ΑΜ ΔΣΘ 4356).

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: