Έγκριση φάκελου μελέτης με τίτλο «Στατική μελέτη προκατασκευασμένων κατοικιών σε οργανωμένο χώρο μετεγκατάστασης στο ΟΤ Γ223 συνοικισμός Αγίου Νεκταρίου του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (Αρ. Μελ. : Μ4/2023), προϋπολογισμού 11.291,19 € με τον ΦΠΑ 24% (CPV : 71322000-1).

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: