Χορήγηση εξουσιοδότησης στους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου α) Διονύσιο Δήμου και β) Αντώνη Χρίστογλου όπως παραστούν:

Αριθμός Απόφασης:

93

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: