Χορήγηση εξουσιοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κου Διονύση Δήμου

Αριθμός Απόφασης:

394

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

28/12/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: